Apartment Bergstraat for rent in Waalre (2024)

the smartest move fortenants and landlords

×

We have sent you an email

×

About emails

E-mail alerts

An e-mail alert is bases on your search settings. When you have an active e-mail alert and a room is offered you will receive an e-mail about it right away. You are able to unsubscribe from these alerts all the time via the alert page and the unsubscribe page.

Service e-mails

directwonen.nl sends different kind of service e-mails like the newsletter which contains the latest news about the developments of the website and the room market. You are able to unsubscribe from the service e-mails via the setting page and unsubscribe page.

Other e-mails

directwonen.nl also sends e-mails you can’t unsubscribe from. These e-mails will be send after an action on the website like requesting your password, buying a membership, responding to a room and offering a room.


Sign up

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (8)

You have been successfully logged in and will now be automatically redirected!

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (9)

You have been successfully registered and will now be automatically redirected!

Apartment for rent Bergstraat, Waalre

1495, - p/m

( Excl.)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (10)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (11)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (12)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (13)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (14)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (15)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (16)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (17)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (18)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (19)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (20)

×

1 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (21)

2 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (22)

3 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (23)

4 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (24)

5 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (25)

6 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (26)

7 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (27)

8 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (28)

9 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (29)

10 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (30)

11 /11

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (31)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (32)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (33)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (34)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (35)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (36)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (37)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (38)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (39)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (40)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (41)

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (42)

14-08-2024

Apartment

3

Rooms

86 m2

Furnished

Appartement short stay

Opgelet: deze woningen betreffen SHORT-STAY gemeubileerde woningen en vallen onder speciale Short-Stay verhuur regels, dit betekent: Woningen mogen alleen gehuurd worden door expats of internationale studenten. Woningen mogen dus niet aan Nederlandse kandidaten verhuurd worden. Inschrijven op het ad....

Opgelet: deze woningen betreffen SHORT-STAY gemeubileerde woningen en vallen onder speciale Short-Stay verhuur regels, dit betekent: Woningen mogen alleen gehuurd worden door expats of internationale studenten. Woningen mogen dus niet aan Nederlandse kandidaten verhuurd worden. Inschrijven op het adres bij de gemeente is niet toegestaan. Het adres mag wel als postadres gebruikt worden. De minimale huurperiode is 3 maanden en de maximale huurperiode is 5 maanden en 30 dagen. Je moet aantonen dat je werkovereenkomst of studie/stage overeenkomst een einddatum heeft en dat je na deze datum UIT NEDERLAND ZAL VERTREKKEN. Luxe, hoogwaardig afgewerkte short-stay appartement beschikbaar (nieuwbouw) in het mooie Waalre! De appartementen liggen op gunstige afstand en opzichte van onder meer ASML, High Tech Campus en MMC. Maar ook fijn; de natuur ligt om de hoek. Verder ligt het centrum van Waalre op loopafstand met voorzieningen zoals scholen, winkels en sport. Indeling: De woning zal worden opgeleverd met een PVC vloer in visgraat motief. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot twee slaapkamers. Het appartement beschikt over een badkamer met inloopdouche. In de hal is een separate toilet aanwezig. De masterbedroom heeft een ruim balkon. De appartementen beschikken over een eigen berging. Te vinden aan de achterzijde van het gebouw. Tevens heeft ieder appartement een privé parkeerplaats. Bijzonderheden: - hoogwaardig afgewerkt en volledig gemeubileerd appartement - huurprijs is exclusief een voorschot van €100,00 per maand voor water en elektra - gasvrije appartementen - huurprijs is inclusief servicekosten - Short-stay huurperiode, minimale huurperiode is 3 maanden en maximale huurperiode is 5 maanden en 30 dagen! Verlenging niet mogelijk.

Features

  • What is the deposit?-
  • Is there an outdoor area? :None
  • Viewing
  • Smoking allowed? Ask the landlord
  • Pets allowed? Ask the landlord
  • Status : Ask the landlord
  • Availability Date : 14-08-2024 -

Read More

Read Less

Respond directly to this property

Respond directly to this property

On the map

"); $("#btnShareCopy").prepend($elm); setTimeout(function () { $elm.remove(); }, 1000); } else { var $elm = $("

Error!

"); $("#btnShareCopy").prepend($elm); setTimeout(function () { $elm.remove(); }, 1000); } } catch (err) { console.log('Oops, unable to copy'); } document.body.removeChild(copyTextArea); } }) ShowOnMap(); });function closeModal() { document.getElementById("photoModal").style.display = "none"; } var slideIndex = 1; showSlides(slideIndex); function plusSlides(n) { showSlides(slideIndex += n); } function currentSlide(n) { showSlides(slideIndex = n); } function showSlides(n) { var i; var slides = document.getElementsByClassName("mySlides"); var dots = document.getElementsByClassName("demo"); var captionText = document.getElementById("caption"); if (n > slides.length) { slideIndex = 1 } if (n < 1) { slideIndex = slides.length } for (i = 0; i < slides.length; i++) { slides[i].style.display = "none"; } for (i = 0; i < dots.length; i++) { dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", ""); } slides[slideIndex - 1].style.display = "block"; dots[slideIndex - 1].className += " active"; captionText.innerHTML = dots[slideIndex - 1].alt; } var clicking = false; var popupOpen = true; function checktoSlide(n) { console.log('Hi'); if (popupOpen == true) { document.getElementById("photoModal").style.display = "block"; showSlides(slideIndex = n); } } $('.hover-shadow').mousedown(function () { clicking = true; popupOpen = true; }); $(document).mouseup(function () { clicking = false; }) $('.hover-shadow').mousemove(function () { if (clicking == false) return; popupOpen = false; }); (function ($) { $.fn.drags = function (opt) { opt = $.extend({ handle: "", cursor: "move" }, opt); if (opt.handle === "") { var $el = this; } else { var $el = this.find(opt.handle); } return $el.css('cursor', opt.cursor).on("mousedown", function (e) { if (opt.handle === "") { var $drag = $(this).addClass('draggable'); } else { var $drag = $(this).addClass('active-handle').parent().addClass('draggable'); } var z_idx = $drag.css('z-index'), drg_h = $drag.outerHeight(), drg_w = $drag.outerWidth(), pos_x = $drag.offset().left + drg_w - e.pageX; $drag.css('z-index', 1).parents().on("mousemove", function (e) { $('.draggable').offset({ left: e.pageX + pos_x - drg_w }).on("mouseup", function () { $(this).removeClass('draggable').css('z-index', z_idx); }); }); e.preventDefault(); // disable selection }).on("mouseup", function () { if (opt.handle === "") { $(this).removeClass('draggable'); } else { $(this).removeClass('active-handle').parent().removeClass('draggable'); } }); } })(jQuery); $('.drag-control').drags(); $('.dragging-container').drags(); $('.drag-control') .mouseup(function () { $('.dragging-container').mouseup(); }) .mousedown(function () { $('.dragging-container').mousedown(); });

×

Sent the landlord a message

×

Respond with a Smart Account

Apartment Bergstraat for rent in Waalre (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5692

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.